З 1 вересня стартує реформа «Нова українська школа»
Метою нової школи є різнобічний розвиток особистості. — Актуальні новини Дарницького району

З 1 вересня 2021 року вчителі 5-х пілотних класів візьмуть участь у впровадженні реформи Нової української школи (НУШ). На педагогів чекають суттєві зміни в освітньому процесі, опанування нових підходів до навчання та безліч інновацій.

Із урахуванням запитів батьків та наявних можливостей у школі можуть бути визначені різні форми здобуття освіти: сімейна, індивідуальна, дистанційна, екстернат тощо.

При 5-денному навчальному тижні навантаження становить 28 годин на тиждень (980 годин на рік). Також виділено дві додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення консультацій та групових занять, повідомляє портал «На урок».

Метою нової школи є різнобічний розвиток особистості, яка прагне до самовдосконалення та навчання впродовж життя. Тож учні мають опанувати наступні наскрізні вміння та ключові компетентності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • спілкування рідною (в разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість і фінансова грамотність.

Сайт Дарницького району

Кардинальних змін зазнали й підходи до розробки та використання освітньої програми закладу освіти. Новий Типовий навчальний план не містить поділу на предмети, натомість є 9 освітніх галузей:

 • мовно-літературна;
 • математична;
 • природнича;
 • технологічна;
 • інформатична;
 • соціальна і здоров’язбережувальна;
 • громадянська та історична;
 • мистецька;
 • фізична культура.

Це надає можливість не лише втілювати певну освітню галузь через окремі предмети, а ще й комбінувати їх та інтегрувати. Заклад освіти самостійно визначає перелік навчальних дисциплін, інтегрованих курсів та варіативний освітній компонент для реалізації кожної галузі. А з урахуванням побажань учнів та їхніх батьків можна обрати модельні навчальні програми, які зазначені у Типовому плані.

Серед них: «Вступ до історії України та громадянської освіти», «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти», «Досліджуємо історію і суспільство», «Здоров’я, безпека та добробут», «Підприємництво і фінансова грамотність». Також до освітньої програми можна включити такі міжгалузеві інтегровані курси як «Робототехніка», «STEM», «Драматургія і театр».

Новини Дарницького районуПрисоединяйтесь к нам: